טופס בקשה להקמת הרשאה לחיוב בחשבון, טופס הרשאה לחיוב בחשבון