מה זה עסקה מתמשכת ומה אומר החוק?

על פי סעיף 13/ג לחוק הגנת הצרכן משנת 1981, עסקה מתמשכת הינה עסקה לרכישת שירותים או טובין באופן מתמשך, כולל כל שינוי או תוספת לעסקה שאינם מהווים עסקה חדשה, בין אם מדובר בעסקה לתקופה קצובה או בלתי קצובה. במילים פשוטות, מדובר בעסקה לרכישה של מוצרים או שירותים בדרך שאינה חד פעמית, כלומר שהרוכש משלם על השירות או המוצר לתקופה מסוימת. לדוגמא, קבלת שירותי אינטרנט וכבלים, מנוי להגרלות, למועדון הנחות, למכון כושר וכדומה. יש לציין כי עסקאות מתמשכות אינן תופסות לגבי אספקת גז.

הוראת קבע כדוגמא לעסקה מתמשכת

דוגמא נפוצה לעסקה מתמשכת היא הוראת קבע, אשר בה מחויב הלקוח בחשבון הבנק שלו לפי דרישת התשלום המגיעה מבית העסק. זוהי ללא ספק שיטה נוחה המקנה מספר יתרונות חשובים לשני הצדדים; הלקוח נהנה משליטה טובה על מועדי התשלומים על פי התזרים, אינו מתעסק בבעיות כמו איחורים וריבית פיגורים, אינו משלם עמלות, ואינו צריך להתעסק עם אתרים, אפליקציות ומוקדי שירות. יתר על כן, בניגוד לעסקת תשלומים באשראי, התופסת ומגבילה את המסגרת של הלקוח, תשלומים היורדים מהחשבון בהוראת קבע אינם תופסים את המסגרת, וכך היא נותרת פנויה לצרכים אחרים. כל אלו מובילים לשקט תעשייתי ונוחות רבה, והלקוח נוטה לראות זאת כפעולה חיובית של העסק הבא לקראתו.

גם בעל העסק נהנה ממספר יתרונות חשובים של עסקה מתמשכת מסוג הוראת קבע, בה הלקוח מאשר את החיוב על דרישות תשלום במועדים ידועים; הוראת הקבע חוסכת זמן על בדיקת העברת התשלומים (כי החיוב מבוצע אוטומטית), ומקטינה לאפס את ההתעסקות מול חברת האשראי או הבנקים במועדי זיכויים או בתום החיוב. למעשה, בהוראת קבע השליטה והיוזמה לחיוב הלקוח עוברת ליוזמת בעל העסק, שאינו צריך לרדוף אחרי לקוחות שמתמהמהים בתשלום. השליטה מתבטאת גם באפשרות להפיק דוחות ושאילתות אודות מצב התשלומים של כל לקוח בכל זמן, וחוסך בזמן הטיפול בהנהלת חשבונות שכן נתוני הגבייה מחושבים ונרשמים באופן אוטומטי.

אל כל אלו מצטרפת, כאמור, שביעות הרצון הגבוהה של הלקוח מאופן החיוב שלו, שהינו נוח ופשוט וכאמור ללא תפיסת מסגרת. יתרה מכך, הוראת הקבע מהווה כלי שיווקי חשוב המאפשר לסגור חתימות בשטח במהירות תוך חתימה רק על טופס אחד. הן מהוות גם כלי יעיל לגביית דמי מנוי או שירות שנתיים, מאחר שצריך רק אישור חד פעמי (בחתימת הלקוח) לתקופה שאינה מוגבלת, עובדה שמונעת בעיה מוכרת של נשירת הלקוחות בזמן חידוש מנויים שמשלמים באמצעי תשלום אחרים.

מה ההבדל בין עסקה מתמשכת לבין עסקה לתקופה קצובה

כאמור, הוראת קבע היא דוגמא נפוצה לעסקה מתמשכת שאינה מצריכה אישורים נוספים של הלקוח לאחר החתימה הראשונה. יחד עם זאת, קיימות עסקאות שכן דורשות הסכמה נוספת, והן קרויות עסקה לתקופה קצובה. אכן, החוק מבדיל בין עסקה מתמשכת לעסקה לתקופה קצובה, שבה לזמן מסוים נרכש שירות או מוצר במחיר מוזל, או שניתנת הטבה אחרת, בין אם העסקה עצמה היא לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת. הגדרה נוספת לעסקה לתקופה קצובה, היא של עסקה הקשורה לעסקה אחרת, כלומר שהמחיר עבור קניית המוצר או השירות בעסקה הראשונה, מושפע לזמן מסוים מהמחיר שמשלמים בעסקה אחרת, או משפיע עליו.

כדי לסבר את האוזן, בעסקה לתקופה קצובה בית העסק אינו יכול להמשיך בחיוב הלקוח ובכלל בעסקה בלי הסכמתו של הצרכן, לאחר שהתקופה הסתיימה. גם אם נרכשו בעסקה מוצר או שירות במחיר מבצע או מוזל לזמן מסוים, הרי שזו לא עסקה מתמשכת אלא עסקה לתקופה קצובה.

הקמת עסקאות מתמשכות באמצעות הוראת קבע

בעל עסק המעוניין להקנות ללקוחותיו ולעצמו את היתרונות של עסקאות מתמשכות בהוראת קבע, צריך לבצע תהליך קצר ופשוט שיאפשר לו להתחיל בגבייה מסוג זה. בשלב הראשון, עליו לפנות לבנק על מנת לקבל קוד מוסד ולצרף כתב שיפוי, המלצה של הסניף וטופס בקשה להקמת הרשאה לחיוב. את דוגמת ההרשאה מקבל בעל העסק מחברת שקד, ועל כתב השיפוי מסניף הבנק חותמים בעלי זכות החתימה בעסק. בשלב האחרון פותחים לקוח חדש במרכז סליקה בנקאי (מס"ב), ואחרי קבלת הקוד חברת שקד מטפלת בהקמת המוסד במס"ב. לבסוף, נציג של חברת שקד יספק לבעל העסק הדרכה אישית לתיאום נהלי העבודה, וניתן להתחיל לחייב לקוחות בעסקה מתמשכת מסוג הוראת קבע.

יש לציין כי חברת שקד מכינה את כל הטפסים הנדרשים עבור החתמה של הלקוחות על הוראות הקבע (כולל הכנת תבנית טופס להחתמה דיגיטלית בסלולר) ומטפלת בבדיקה של תקינות הטפסים החתומים והעברתם לבנק. אחרי שההרשאה הוקמה, הגבייה מתבצעת באמצעות שידור קובץ נתונים משקד למס"ב, וביום הגבייה מחויבים חשבונות הלקוחות ומזוכה חשבון העסק. באותו היום גם מתקבלים בעסק דוחות מפורטים משקד אודות מצב החשבון העדכני של כלל הלקוחות.

היבטים משפטיים של עסקה מתמשכת

בין אם מדובר בהוראת קבע או בחיוב מסוג אחר, חשוב לדעת כי לפי חוק הגנת הצרכן, עסקה מתמשכת מטילה מספר חובות על המוכר. בין היתר, עליו לפרט את כתובתו ודרכי ההתקשרות שדרכן ניתן להודיע על ביטול העסקה, לפרט תשלומים (אם ישנם) החלים על הרוכש בעת הביטול, ואת האופן שבו התשלומים יחושבו. כמו כן, עליו ליידע את הרוכש בדבר זכותו לבטל את העסקה וכיצד יוכל לעשות זאת. הפרטים צריכים לעלות על הכתב בחוזה הרכישה, ואם העסקה נעשתה בעל פה יש להוסיף את החוזה או מסמך אחר במועד אספקת השירות או המוצר. בכל מקרה, הפרטים צריכים להיות קריאים, ברורים ומובלטים. במידה ומוכר השירות או המוצר מחזיק אתר אינטרנט, יש לפרסם בו את דרכי ביטול העסקה המתמשכת ושאר הפרטים האמורים לעיל.

עוד דברים שחשוב לדעת על ביטול עסקה מתמשכת

לפי חוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה מתמשכת יכול להתבצע תחת התנאים שאותם קובע הסכם ההתקשרות. במקרים כאלו של ביטול עסקה מתמשכת, חובה על מוכר השירות או המוצר להפסיק לחייב את הצרכן תוך שלושה ימים לכל המאוחר מהיום בו התקבלה הודעת הביטול. מאידך, אם ההודעה הועברה בדואר רשום יש להפסיק את החיוב לכל המאוחר תוך שישה ימים. במידה והצרכן ציין תאריך מאוחר יותר בפנייתו לביטול העסקה, הרי שניתן להאריך את החיוב עד למועד זה מעבר לשלושה או לשישה ימים.

מובן שעסקים המבצעים עסקאות מתמשכות צריכים להיות ערים להוראות ולפעול בהתאם להן, שכן המשך החיוב לאחר התקופה האמורה וללא אישור מפורש של הלקוח, מהווה עילה לתביעה. למעשה, לפי החוק זכאי הצרכן לפיצוי של עשרת אלפים ₪ במקרים כאלו גם ללא הוכחת נזק, בנוסף להחזרים כספיים מלאים על חיובים עודפים.

במידה והתשלומים על העסקה נעשים בהוראות קבע, צ'קים או חיוב תשלומים, יש להפסיק את החיובים העתידיים. במידה והתשלום ניתן מראש יש להחזירו ביחס לתקופה הרלוונטית, על ידי הודעה לחברת האשראי של הצרכן, המזכה את כרטיסו בסכום החיוב במועד החיוב שלאחר הודעת הביטול.

מעבר לכך, לפי חוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה מתמשכת שבה החיובים נעשים בתשלומים לפי הרשאה לחיוב, מצריכה התייחסות מיוחדת. לדוגמה, אם צרכן טוען כי נעשתה גבייה עודפת שמעבר לסכום האמור בהסכם ההתקשרות, חובה על העוסק לברר את הטענות תוך עשרה ימים לכל היותר. אם נמצא כי אכן נגבה סכום עודף, יש להחזיר תוך ארבעה ימי עסקים לצרכן, בתוספת ריבית והצמדה, וכן תשלום עבור הוצאות הצרכן בסך שישה עשר ₪. ובכל מקרה, יש לשלוח לצרכן תשובה מנומקת בכתב לגבי ממצאי הבירור שנעשה, תוך שלושה שבועות לכל היותר ממועד הפנייה.

כיצד מבטלים עסקה מתמשכת הלכה למעשה

כאמור, את הביטול של עסקה משפטית מתמשכת יכול הצרכן לבצע לפי תנאי הביטול שבחוזה. את הודעת הביטול ניתן למסור בעל פה, בדואר רשום, בטלפון, בפקס ובמייל, וכן באמצעות אתר האינטרנט של העוסק במידה והעסקה בוצעה דרך האתר. בהודעה צריך הלקוח לציין את מספר תעודת הזהות שלו ואת שמו, ואם הוא מוסר את ההודעה בעל פה עליו למסור פרט מזהה נוסף לפי המוסכם בחוזה ההתקשרות. לאחר מכן, על הצרכן מוטל להשיב את המוצר בהתאם לחוזה, כגון השבת ממיר לחברת הכבלים, ועליו לשלם את דמי הביטול אם ישנם.

לבסוף, יצוין כי החוק קובע תנאים ייחודיים לעסקאות מתמשכות בתחום שירותי הרפואה, השונים במידת מה מאלו שפורטו לעיל.

לפרטים נוספים וחיוב בהוראת קבע

חברתנו היא המפעילה המורשית הראשונה של מס"ב, החל מהיום בו הוקם מרכז הסליקה הבנקאי בשנת 1984. אנו גאים להוביל את תחום הגבייה באשראי ובהוראות קבע מזה ארבעה עשורים, ולשרת למעלה מאלף שש מאות לקוחות מכלל מגזרי המשק. לפרטים נוספים על שירותי חברתנו, ועל עסקאות מתמשכות בהוראות קבע בפרט, הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר בטלפון 03-6877444 או בווטסאפ העסקי 054-2830050.