קוד מוסד הוא מספר ייחודי שנועד לזהות את המוטב (מקבל התשלומים) במערכת הבנקאית (מס"ב, בנקים).

קוד המוסד ניתן ע"י הבנק בו מתנהל חשבון המוטב.

כדי לקבל את הקוד יש לפנות לבנק, להציג דוגמת טופס הרשאה לאישורם ולחתום על מסמכים פנימיים בסניף. את דוגמת טופס ההרשאה אנחנו בשקד נכין עבורכם ללא תשלום.

דוגמת הרשאה לבנק

אם בסניף לא בקיאים בנוהל יש לבקשם לעמוד בקשר עם המחלקה המתאימה בהנהלת הבנק (יח' ביצוע, מסלקה, מח' מס"ב…) כדי לקבל הסברים והנחיות.

אפשר גם להפנות את הפקיד/ה בסניף אלינו ונשמח להעמיד לרשותם מידע רלוונטי.

התהליך אמור לקחת כשבוע. כדאי לעמוד בקשר עם הסניף אם הוא מתמשך מעל ל-10-7 ימים ולבדוק איפה הוא תקוע.

יש לעדכן אותנו לאחר קבלת הקוד כדי שנקדם את התהליך (הקמה במס"ב ובשקד, הכנת טופס הרשאה לחיוב חשבון).

דוגמאות לטופס הרשאה

קוד מוסד